Op verzoek van CBS Aruba heeft CBS Nederland in de eerste helft van 2021 de kwaliteit beoordeeld van zowel de methodiek als de gepubliceerde resultaten van de Nationale Rekeningen van Aruba. In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd. Download items: Eindrapport QA bbp Aruba – – (5 MB)Continue Reading

The contents of this report constitute technical advice provided by the staff of the International Monetary Fund (IMF) to the authorities of Aruba (the “TA recipient”) in response to their request for technical assistance. This report (in whole or in part) or summaries thereof may be disclosed by the IMFContinue Reading