Op verzoek van CBS Aruba heeft CBS Nederland in de eerste helft van 2021 de kwaliteit beoordeeld van zowel de methodiek als de gepubliceerde resultaten van de Nationale Rekeningen van Aruba. In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd.

Download items: