Voor u ligt het rapport “GOA Gezondheidsstatistieken 2016/2017, Deelrapport Gezondheidsstatistieken”. Dit rapport, opgesteld door de Directie Volksgezondheid, is in september 2018 aangeboden aan de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport.

Het Deelrapport Gezondheidsstatistieken presenteert de belangrijkste resultaten van data opgehaald door middel van het Gezondheidsonderzoek Aruba (GOA), welke eind 2016 en begin 2017 heeft plaatsgevonden. Het GOA actualiseert gegevens uit het GOA van 2001 en een deel van de gegevens uit het STEPS onderzoek van 2006. Het GOA biedt inzicht in een groot aantal variabelen over de gezondheidstoestand, de gezondheidsbeleving, het medisch gebruik en de leefstijl van de Arubaanse bevolking. Daarmee is belangrijke input gegenereerd voor beleidsvorming in de gezondheidszorg.

Een woord van dank gaat uit naar alle personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit rapport, in het bijzonder de personen die bereid zijn geweest om geïnterviewd te worden, de interviewers, het laboratorium Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de afdeling Epidemiologie en Onderzoek en de afdeling Beleid van de Directie Volksgezondheid.
Ik wens u veel leesplezier toe.