Indien u het formulier probeert in te voeren, zonder de verplichte velden te hebben ingevuld, zal de browser een melding geven. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje.
Achternaam* :
Meisjesnaam :
Voornaam* :
Geboorteland* :
Identiteitsnummer* :
Indien u wordt gekozen zult u een email ontvangen met het verzoek voor uw persoonsnummer; of heeft u deze bij de hand? * :   ja   nee
Geslacht* :  vrouw    man
Huisadres* :


nr. Letter
Cell* :
Telefoon thuis :
Email* :
Bent u werkzaam (betaald of onbetaald) ergens?* :   ja   nee
Ik ben een leerkracht of docent * :   ja   nee
Ambtenaar* :   ja   nee
Ander werk* :   ja   nee
Student* :   ja   nee
Geen werk / Werkzoekende *:   ja   nee
Taal kennis papiamento* :
Taal kennis Nederlands* :
Taal kennis Engels* :
Taal kennis Spaans* :
Heeft u kennis van een andere taal? :   ja   nee
Computervaardigheid (computer / laptop) * :
Heeft u kennis van en ervaring met het werken met tablets of smart telephone?* :   ja   nee
Was u teller/medewerker tijdens Census 1991?* :   ja   nee
Was u teller/medewerker tijdens Census2000?* :   ja   nee
Was u teller/medewerker tijdens Census2010?* :   ja   nee
Heeft u andere relevante ervaring?* :   ja   nee
Wat is uw hoogste behaalde opleiding? * :
Bent u bereid, indien niet gekozen (als teller), als reserve (teller) mee te doen?* :   ja   nee
Voorkeur(en) telomgeving :
U bent bereid te werken zowel gedurende de week avonduren en weekenddagen (zaterdag en zondag)?* :   ja   nee
U bent bereid om instructies te volgen?* :   ja   nee
U heeft ervaring met CBS via andere census of andere onderzoeken als enqueteur/enquetrice?* :   ja   nee
U bent beschikbaar tijdens de tel periode van 1 november 2020 t/m 26 november 2020? * :   ja   nee
Beschikt u over een eigen rijdende auto voor gebruik, geldig rijbewijs en autoverzekering gedurende de census 2020 (Tel periode van 1 november 2020 t/m 26 november 2020)? :   ja   nee
Bent u bereid een geldig bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 6 maanden) in te leveren bij het CBS bij het tekenen van het contract? * :   ja   nee
Gegevens voor betaling
Bank naam :
Bankrekeningnummer :
Gegevens voor uniform en identificatie
Datum inleveren inschrijving :
Pasfoto (max 1.5MB) (JPG)* :
Poloshirt size* :
Opmerkingen :
Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de informatie naar eer en geweten te hebben verstrekt.
In geval er wijzigingen zijn in de hierboven vermelde gegevens zal ik die aan het CBS doorgeven.
De bovenvermelde gevraagde gegevens zullen worden gebruikt voor, het maken van presentie lijsten, lijsten met contact gegevens gedurende de telweek, voor interne organisatie van personeel van census 2020, voor het aanvragen van BVVD indien van toepassing, en voor het aanvragen van betaling bij Directie Financien (Land Aruba).
v1.3

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.