Inschrijf formulier voor enqueteur voor census 2020

Indien u de formulier probeert in te voeren, zonder de verplichte velden te hebben ingevuld, zal de browser een melding geven. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje.
Achternaam* :
Meisjesnaam :
Voornaam* :
Geboorteland* :
Identiteitsnummer* :
Indien u wordt gekozen zal u een email ontvangen met een verzoek voor uw persoonsnummer, of heeft u deze bij de hand? * :   ja   nee
Geslacht* :  vrouw    man
Huisadres* :
Huisnummer* :
Huisletter :
Cell* :
Telefoon thuis :
Email* :
Bent u werkzaam (betaald of onbetaald) ergens?* :   ja   nee
Ik ben een leerkracht of docent * :   ja   nee
Ambtenaar* :   ja   nee
Ander werk* :   ja   nee
Student* :   ja   nee
Geen werk / Werkzoekende *:   ja   nee
Gepensioneerde van Land Aruba (APFA) * :   ja   nee
Gepensioneerde* :   ja   nee
Taal kennis papiamento* :
Taal kennis Nederlands* :
Taal kennis Engels* :
Taal kennis Spaans* :
Heeft u kennis van een andere taal? :   ja   nee
Computervaardigheid* :
Heeft u kennis en ervaring van werken met tablets of smart telephone?* :   ja   nee
Was u enqueteur/medewerker bij Census 1991?* :   ja   nee
Was u enqueteur/medewerker bij Census2000?* :   ja   nee
Was u enqueteur/medewerker bij Census2010?* :   ja   nee
Geen ervaring?* :   ja   nee
Heeft u andere relevante ervaring?* :   ja   nee
Wat is uw hoogste behaalde opleiding? * :
Bent u bereid, indien niet gekozen (als teller), als reserve (teller) mee te doen?* :   ja   nee
Voorkeur(en) telomgeving :
Opmerkingen :
U bent bereid te werken zowel gedurende de week avonduren en weekenddagen (zaterdag en zondag)?* :   ja   nee
U bent bereid om instructies te volgen?* :   ja   nee
U heeft ervaring met CBS via andere census of andere onderzoeken als enqueteur/enquetrice?* :   ja   nee
U bent beschikbaar tijdens de telperiode van 30 sept 2020 18:00 uur t/m 10 oktober 2020 18:00 uur? * :   ja   nee
Beschikt u over een eigen auto voor gebruik gedurende de census 2020 (Tel periode van 30 sept 2020 18:00 uur t/m 10 oktober 2020 18:00 uur?)?* :   ja   nee
Indien u wordt gekozen zal u een bewijs van goed gedrag dienen in te leveren bij het CBS bij het tekenen van het contract. Beschikt u over een bewijs van goedgedrag (niet ouder dan 6 maanden)? * :   ja   nee
Gegevens voor betaling
Bank naam :
Bankrekeningnummer :
Gegevens voor uniform en identificatie
Pasfoto (max 5MB) (JPG)* :
Poloshirt size* :
De bovenvermelde gevraagde gegevens zullen worden gebruikt voor, maken van presentie lijsten, lijsten met contact gegevens gedurende de telweek, voor het verzoeken van bvvd indien van toepassing, en voor het aanvragen van betaling bij Directie Financien (Land Aruba).